Widerrufsrecht

Annuleringsbeleid

De consument heeft een tweewekelijks herroepingsrecht.

Recht van herroeping

U heeft het recht om het contract binnen veertien dagen zonder opgave van redenen op te zeggen.

De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, de goederen in ontvangst heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons een mail sturen naar info@notenparadijs.com en ons door middel van een duidelijke verklaring op de hoogte stellen van uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen. U kunt het bijgevoegde herroepingsformulier gebruiken, dat is niet verplicht.

Om de herroepingstermijn in acht te nemen, volstaat het de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het einde van de herroepingstermijn te versturen.

Gevolgen van de herroeping

Indien u deze overeenkomst herroept, zullen wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief de verzendkosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit uw keuze voor een andere leveringsmethode dan de goedkoopste standaardlevering die door ons wordt aangeboden), onmiddellijk en uiterlijk veertien dagen na de datum waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van deze Overeenkomst hebben ontvangen, vergoeden. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval wordt deze terugbetaling aan u in rekening gebracht. We kunnen de terugbetaling weigeren totdat we de goederen hebben ontvangen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt geretourneerd, afhankelijk van wat het eerst gebeurt.

U dient de goederen onverwijld en in ieder geval binnen veertien dagen na de dag waarop u ons in kennis stelt van de opzegging van deze overeenkomst, aan ons of aan  (Noten Paradijs, Mesut Işık & Tekin Durucay, Schuttevaerweg 121 3044BA Rotterdam, Hollanda) te retourneren of te overhandigen. De termijn wordt toegekend als u de goederen voor het einde van de termijn van veertien dagen verstuurt. De directe kosten voor het terugsturen van de goederen zijn voor uw rekening. U bent alleen aansprakelijk voor waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies het gevolg is van de behandeling van de goederen die niet nodig is voor het testen van de aard, de eigenschappen en het functioneren van de goederen.

Annuleringsformulier
( Als je het contract wilt annuleren, vul dan onderstaand model in en stuur het naar ons op)– Aan Noten Paradijs, Mesut Işık & Tekin Durucay, Schuttevaerweg 121 044BA Rotterdam, Hollanda, info@notenparadijs.com

– Ik /wij[*] laten weten dat ik /wij[*] mijn/ons[*] contract van aankoop van de volgende goederen/levering[*] van volgende service beëindig(en).

– Bestelt op[*] / ontvangen op[*]

– Naam van de consument(en)

– Adres van de consument(en)

– Handtekening van de consument(en)

– Datum

[*] Verwijderen wat niet van toepassing is

 

Speciale opmerking

Als u dit contract financiert door middel van een lening en deze later herroept, bent u ook niet langer gebonden aan de leningsovereenkomst, mits beide contracten een economische eenheid vormen. Dit is met name aan te nemen als wij tegelijkertijd uw geldschieter zijn of als uw geldschieter gebruik maakt van onze samenwerking met betrekking tot de financiering. Als wij de lening al hebben ontvangen op het moment dat de herroeping van kracht wordt, neemt uw kredietverstrekker onze rechten en verplichtingen uit hoofde van het gefinancierde contract ten opzichte van u over met betrekking tot de juridische gevolgen van de herroeping of de teruggave. Dit laatste is niet van toepassing indien het onderhavige contract betrekking heeft op de verwerving van financiële instrumenten (bijvoorbeeld effecten, deviezen of derivaten). Als u een contractuele verplichting zoveel mogelijk wilt vermijden, maak dan gebruik van uw herroepingsrecht en herroep de leenovereenkomst als u ook hiervoor een herroepingsrecht hebt.

Aanvullende informatie

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten voor de levering van goederen die vanwege hun aard niet geschikt zijn voor retourzending of die snel kunnen bederven (§ 312g Abs. 2 BGB-RegE.). Dit geldt met name voor bederfelijke levensmiddelen.

×

Merhaba!

Bize WhatsApp'tan mesaj veya bir e-posta göndermek için aşağıdaki temsilcilerimizden birini Seçin.

info@notenparadijs.com

×